ทานตะวัน วินเซนต์

ทานตะวัน Helianthus

Vincent วินเซนต์
ดอกตั้งตรงอยู่กับใบเล็กๆ ดอกไม่มีละอองเกสรเป็นเมล็ดลูกผสม
ที่มีความงอกและการเจริญเติบโตสูง ปลูกได้ทั้งวันสั้นและวันยาว

ระยะเวลาในการปลูก
ระยะเวลางอก : 3-5 วัน
วันเพาะถึงวันย้ายปลูก : 15-20 วัน
ออกดอกแรกหลังย้ายปลูก : 40-50 วัน
ขนาดดอก : 12-15 ซม.
ต้นสูง : 80-90 ซม.
ทรงพุ่มกว้าง : 20-25 ซม.

การเก็บเกี่ยว : ตัดก้านเมื่อดอกเริ่มบานประมาณ 1/4 ด้วย
กลีบดอกที่ตั้งฉากกับวงกลมกลางดอก

รายละเอียด

HLS201 ออเรจน์ บราวน์ เซ็นเตอร์

HLS202 ออเรจน์ กรีน เซ็นเตอร์