บานชื่น โฮลี่


บานชื่น “โฮลี่” ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ ภายใต้โครงการปรับปรุงสายพันธุ์บายชื่นของอะเมริซีด จึงเป็นพันธุ์ที่มีความทนทานต่อโรคและสภาพอากาศร้อนชื้นได้เป็นอย่างดี “โฮลี่” ให้ดอกช้อนเรียงชิดกันแน่น สามารถปลูกได้ทั้งในกระถางหรือประดับแปลง

“โฮลี่” เป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคและสภาพอากาศร้อนชื้นได้เป็นอย่างดี ให้ดอกซ้อนเรียงกันชิดกันแน่น สามารถปลูกได้ทั้งในกระถางหรือประดับแปลง

ระยะเวลางอก (วัน) วันเพาะถึงวันย้ายปลูก (วัน) ออกดอกแรกหลังย้ายปลูก (วัน) ขนาดดอก (ซม.) ต้นสูง (ซม.) ทรงพุ่มกว้าง (ซม.)
5-6 20-25 40-45 7-8 15-20 20-25

รายละเอียด

ZIN300 โฮลี่ มิกซ์

ZIN301 โฮลี่ ไอเวอร์รี่ ไวท์

ZIN302 โฮลี่ เยลโล่

ZIN303 โฮลี่ พิงค์

ZIN304 โฮลี่ ออเรนจ์

ZIN305 สคาร์เล็ต