ดาวเรือง พันธุ์ศรีสุพรรณ

  • ก้านดอกยาว ออกดอกต่อเนื่อง
  • ดอกดก กลมแน่น
  • ทรงพุ่มใหญ่
  • สามารถปลูกได้ตลอดปี

ต้นขนาดกลาง: ปลูกประดับแปลง หรือตัดดอก

ขนาดดอก ต้นสูง ทรงพุ่มกว้าง ออกดอกแรกหลังย้ายปลูก
วันยาว วันสั้น วันยาว วันสั้น  วันยาว วันสั้น
8-10 ซม. 60-70 ซม. 30-40 ซม. 50-55 ซม. 40-45 ซม. 65-70 วัน 50-55 วัน

 

รายละเอียด

MAR338 เยลโล่