ดาวเรือง พันธุ์ศรีสยาม

  • มีดอกสีทองเข้ม สีทอง และสีเหลือง ดอกกลมแน่น กลีบดอกแข็ง
  • ดอกดก สีทองสว่าง ขึ้นไฟ ไม่ขุ่นมัว
  • ขนาดดอกสม่ำเสมอ ออกดอกต่อเนื่อง
  • หน้าไม่ดำ ไม่ช้ำ ไม่ลาย ฐานดอกไม่แตก
  • ก้านดอกยาว

ต้นสูง : ไม้ตัดดอก

ขนาดดอก ต้นสูง ทรงพุ่มกว้าง ออกดอกแรกหลังย้ายปลูก
วันยาว วันสั้น วันยาว วันสั้น  วันยาว วันสั้น
10-13 ซม. 80-100 ซม. 45-50 ซม. 55-60 ซม. 25-30 ซม. 65-70 วัน 55-60 วัน

 

รายละเอียด

MAR332 ศรีสยามสีเหลือง

MAR333 ศรีสยาม สีทองเข้ม

MAR337 ศรีสยาม สีทอง