ดาวเรือง พันธุ์บาลี

“ดอกดาวเรือง พันธุ์บาลี” ดอกดก กลมแน่น ขนาดดอกสม่ำเสมอ ทรงพุ่มใหญ่ ออกดอกต่อเนื่อง เหมาะสำหรับปลูกในฤดูร้อนและฤดูหนาว

ต้นขนาดกลาง: ปลูกประดับแปลง หรือตัดดอก

ขนาดดอก ต้นสูง ทรงพุ่มกว้าง ออกดอกแรกหลังย้ายปลูก
วันยาว วันสั้น วันยาว วันสั้น  วันยาว วันสั้น
8-10 ซม. 60-80 ซม. 25-30 ซม. 55-60 ซม. 25-30 ซม. 70-80 วัน 50-55 วัน

 

รายละเอียด

MAR311 ดอกดาวเรือง พันธุ์บาลี สีเหลือง

MAR312 ดอกดาวเรือง พันธุ์บาลี สีทอง

MAR313 ดอกดาวเรือง พันธุ์บาลี สีส้ม