ดาวเรืองพันธุ์ เอเอฟเอ็ม888

ดาวเรืองสายพันธุ์ใหม่ เอ เอฟ เอ็ม 888 ที่ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศไทย ดอกใหญ่ ให้ดอกต่อเนื่องและขนาดดอกที่สม่ำเสมอ สามารถเก็บผลผลิตได้นาน ก้านดอกยาว กลีบดอกหนา ก้นดอกกลมแน่น ฐานดอกไม้แตก และทนต่อการขนส่งเหมาะสำหรับวันสั้น

  • ดอกใหญ่ สีทองเข้ม
  • ก้านดอกยาว
  • กลีบดอกหนา กลมแน่น
  • เหมาะสำหรับวันสั้น (ที่มีช่วงแสง10-12ชม.)

ต้นสูง : ตัดดอก

ขนาดดอก ต้นสูง ทรงพุ่มกว้าง ออกดอกแรกหลังย้ายปลูก
วันยาว วันสั้น วันยาว วันสั้น  วันยาว วันสั้น
10-12 ซม. 100-120 ซม. 80-90 ซม. 55-60 ซม. 45-50 ซม. 65-70 วัน 55-60 วัน

 

รายละเอียด

MAR888 เอ เอฟ เอ็ม 888 ดีพโกลด์