ซัลเวีย โซลล่า

SAL001

“โซลล่า เรด” ดอกสีแดงสด ช่อดอกแน่น ก้านยาว ได้รับการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ทนต่อสภาวะแสงมากและทนต่ออากาศร้อนได้ดี พันธุ์นี้เมื่อปลูกกลางแจ้งทำให้ดูโดดเด่นสวยสะดุดตา

Salvia ซัลเวีย
ชื่อวิทยาศาสตร์  Salvia splendens
ชื่อการค้า โซลล่า Solar
ระยะเวลางอก (วัน) วันเพาะถึงวันย้ายปลูก (วัน) ออกดอกแรกหลังย้ายปลูก (วัน) ขนาดดอก (ซม.) ต้นสูง (ซม.) ทรงพุ่มกว้าง (ซม.)
4-5 20-25 35-45 12-15 25-30 25-30