AmeriSeed อะเมริซีด  คือ ผู้นำในด้านการปรับปรุงพันธุ์ ผลิตและจัดจำหน่าย เมล็ดพันธุ์ลูกผสมดาวเรือง และแพงพวย รวมทั้งจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดอกไม้คุณภาพทั่วภูมิภาคเอเชีย อะเมริซีดยึดมั่นที่จะนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ผลิตเมล็ดพันธุ์และ กิจกรรมทางด้านการตลาดต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างสูงสุด 

เอ เอฟ เอ็ม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยมี มร.ไคล์ฟ ริชาร์ดสัน เกรซซิ่ง และ คุณสุวรรณ์ โลจันทร์ติ เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง จดทะเบียนในนาม บริษัท เอ เอฟ เอ็มฯ จำกัด โดยมีสำนักงานใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญของประเทศไทย จุดเริ่มต้นของชื่อ เอ เอฟ เอ็ม มาจาก เอเชียน ฟาร์ม เมเนจเม้นท์ (Asian Farm Management) ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษา และจัดการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของภูมิภาคเอเชีย ธุรกิจเริ่มต้นของ เอ เอฟ เอ็ม คือ การนำเข้า และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ไปยังเกษตรกรผู้ปลูกทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ เอ เอฟ เอ็ม ยังเป็นผู้ริเริ่ม พัฒนา และส่งเสริมการผลิตดาวเรืองตัดดอกในไทย เป็นรายแรกๆอีกด้วย

ปัจจุบัน บริษัท เอ เอฟ เอ็ม จำกัด ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท อะเมริซีด อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (Ameriseed International Co.,Ltd.) ซึ่งมีวิศัยทัศน์คือการเป็นผู้นำระดับโลกในการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ ผลิต และจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ดาวเรือง และแพงพวย รวมทั้งจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์อื่นๆในภูมิภาคเอเชีย โดยอะเมริซีดมุ่งเน้นที่จะผสมผสานนวัตตกรรมในการปรับปรุงพันธุ์ การผลิต และการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสร้างคุณค่า และตอบสนองความปรารถนาของลูกค้าอย่างสูงสุด สำหรับบริษัทอะเมริซีด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดนั้น ดำเนินการจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ภายในประเทศโดยใช้ชื่อตราสินค้าว่า “เอ เอฟ เอ็ม” ละตลาดต่างประเทศใช้ชื่อตราสินค้าว่า “อะเมริซีด” นอกจากนี้ยังมีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาคที่สำคัญ คือ ประเทศเวียดนาม และสหรัฐอเมริกา

บริษัทอะเมริซีด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดมุ่งเน้นให้ความสำคัญหลักๆ อยู่ 3 ประการ

การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์

บริษัทอะเมริซีด อินเตอร์เนขั้รแนล จำกัด ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพันธุ์ดาวเรืองเป็นพันธุ์แรกมานานกว่า 20 ปี ปีเพื่อให้ได้พันธุ์ที่เหมาะสม และเป็นที่ต้องการ ในแต่ละประเทศทั้ง เอเชีย ยุโรป และอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีดอกไม้อื่นๆ ได้แก่ แพงพวย บานชื่น และพิทูเนีย ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ถูกปรับปรุงและพัฒนาโดยนักปรับปรุงพันธุ์พืชชาวไทย ในสภาพอากาศประเทศไทย ฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่า พันธุ์ของอะเมริซีด จึงสามารถทนทานได้ดีในสภาพอากาศร้อนและชื้นแถบเอเชีย

งานวิจัยและพัฒนา

บุคลากรถือเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ เอ เอฟ เอ็ม ประสบความสำเร็จในด้านงานวิจัยและพัฒนา โดยจะเห็นได้ว่านักวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ดาวเรือง และไม้ดอกในประเทศไทยนั้นมีอยู่จำนวนน้อย อีกทั้งยังต้องอาศัยประสบการณ์ ความสามารถ และความชำนาญขั้นสูง กว่าจะสามารถปลูก ดูแลไม้ดอกให้มีคุณภาพดี หรือแม้แต่การที่จะปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาได้ 1 พันธุ์ ดังนั้นบุคลากรของ เอ เอฟ เอ็ม จึงสั่งสมประสบการณ์มายาวนาน และสามารถใช้ความรู้ และข้อมูลที่มีอยู่ถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรเพื่อให้ปลูกดาวเรือง และไม้ดอกไห้ได้คุณภาพดี และยังคงแสวงหาวิธีการ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับพันธุ์ด้วย

งานส่งเสริมความรู้ และฝึกความชำนาญ

ภาระกิจสำคัญของ อะเมริซีด คือการส่งเสริมความรู้ให้กับเกษตรกรในการปลูกดาวเรืองและการปลูกไม้ดอก โดยทางบริษัท ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ จัดสัมมนา และออกเยี่ยมเยือน อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจดอกไม้

อะเมริซีด กับการรับประกันคุณภาพ

คุณภาพเมล็ดพันธุ์

ก่อนการจำหน่ายทุกครั้งทางบริษัท อะเมริซีด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะทำการตรวจสอบและจัดการเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพ โดยจะจัดทำขั้นตอนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีก่อนจำหน่ายไปยังลูกค้าและเกษตรกรผู้ปลูก

คุณภาพการบริการ

อะเมริซีด (เอเอฟเอ็ม) มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพบริการ ทั้งก่อน หลังการขาย และการรับประกัน ทางบริษัทยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสูงสุดโดยมีนโยบายรับประกันสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า กรณีลูกค้าเกิดปัญหา เราจึงพร้อมที่จะแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและไม่ทอดทิ้ง

คุณภาพบุคคลากร

บุคลากร อะเมริซีด (เอ เอฟ เอ็ม) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ที่พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรหรือผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ ได้เป็นอย่างดี