เมล็ดพันธุ์อะเมริซีด AmeriSeed

ดาวเรือง

แพงพวย

พิทูเนีย

บานชื่น

เราคือผู้เชี่ยวชาญในด้านการปรับปรุงพันธุ์ ผลิตและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ลูกผสม ดาวเรื่อง แพงพวย พิธูเนียและบานชื่น นอกจากนั้นเรายังคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์และจัดจำหน่ายไปทั่วโลก สายพันธุ์ดอกไม้ของอะเมริซีด ถูกพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นเขตที่มีสภาพภูมากาศร้อนชื้น จึงทำให้สายพันธุ์ดอกไม้ของอะเมริซีด มีความทนทานต่อสภาพอากาศร้อนและโรคได้เป็นอย่างดี เราสามารถพบเห็นดอกไม้ที่ปลูกจากเมล็ดของอะเมริซีด ในการนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในการจัดแจกัน ปรับแต่งภูมิทัศน์ ประดับตามเทศกาล หรือในพิธีทางศาสนาต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคและทั่วโลก

” ผู้นำในด้านการปรับปรุงพันธุ์ ผลิตและจัดจำหน่าย เมล็ดพันธุ์ลูกผสมดาวเรือง และแพงพวย รวมทั้งจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดอกไม้คุณภาพทั่วภูมิภาคเอเชีย อะเมริซีดยึดมั่นที่จะนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ผลิตเมล็ดพันธุ์และ กิจกรรมทางด้านการตลาดต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างสูงสุด “