เมล็ดพันธุ์อะเมริซีด AmeriSeed

ดาวเรือง

แพงพวย

พิทูเนีย

บานชื่น

ซัลเวีย โซลล่า

เมล็ดผักสลัด

เมล็ดพันธุ์ดอกไม้

ไม้ตัดดอก


เมล็ดพันธุ์ผัก

วัสดุเพาะ

เราคือผู้เชี่ยวชาญในด้านการปรับปรุงพันธุ์ ผลิตและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ลูกผสม ดาวเรือง แพงพวย พิธูเนียและบานชื่น นอกจากนั้นเรายังคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์และจัดจำหน่ายไปทั่วโลก สายพันธุ์ดอกไม้ของอะเมริซีด ถูกพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นเขตที่มีสภาพภูมากาศร้อนชื้น จึงทำให้สายพันธุ์ดอกไม้ของอะเมริซีด มีความทนทานต่อสภาพอากาศร้อนและโรคได้เป็นอย่างดี เราสามารถพบเห็นดอกไม้ที่ปลูกจากเมล็ดของอะเมริซีด ในการนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในการจัดแจกัน ปรับแต่งภูมิทัศน์ ประดับตามเทศกาล หรือในพิธีทางศาสนาต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคและทั่วโลก

รางวัลจากการประกวดปี 2019

คลิกดูพันธุ์ที่ได้รับรางวัล