งานทดลองสายพันธุ์ 2018

“บริษัทอะเมริซีด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้นำในด้านการพัฒนาสายพันธุ์ดอกไม้ พัฒนาสายพันธุ์ ผลิต และจักจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไปทั่วโลกได้ดำเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า 35ปี สำหรับงานที่จัดขึ้นในครั้งนี้คือ “งานแสดงสายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับประจำปี 2561” (Ameriseed Annual Trial

MORE